BørneIntra v2.19.1

Personale info: Legestue Middelfart 665
Betina Kruse Nielsen
Betina Kruse Nielsen

Dagplejer

Adr.: Odensevej 172, 5500 Middelfart

Jeg blev ansat som dagplejer i 2008. Privat er jeg gift og har to store piger som begge går i skole. Jeg har hund. Den er normalt sammen med os, men aldrig alene med børnene. Der er mulighed for at skærme den fra os, hvis der er et barn som ikke er så glad for hunde. Den er allergivenlig og fælder ikke. Hos mig er nøgleordene tryghed og nærvær. Dette er en vigtig faktor i at børnene er velfungerende. Det er vigtigt for mig at hele min børnegruppe har det godt og får opfyldt deres forskellige behov. Vi synger hver dag og går meget op i at snakke og fortælle, hvilket er med til at styrke børnenes sproglige udvikling. Endvidere vægter jeg også den motoriske udvikling hos hver enkelt barn meget højt. Jeg er grøn spirer. Vi er ude hver dag og elsker at være i nuturen. Jeg har en ladcykelEn gang om måneden samles vi med de andre grønne spirer ved søbadet eller i grimmermosehuset. Dette er hele dagen, så børnene afleveres og hentes dernede. Jeg går i legestue hver torsdag i lige uger. Dette er også heldags.

Dorthe Rye Rasmussen
Dorthe Rye Rasmussen

Dagplejer

Jeg er startet som dagplejer i 2006. Jeg bor i eget hus med min kæreste, vores 2 drenge og vores lille hund Max. I min dagpleje er nøgleordene, tryghed, nærhed. Jeg forsøger hele tiden, at skabe en hverdag for gruppen, med et indhold som kommer alle til gode, så der er udfordringer både personligt og motorisk, uanset hvad alder man har. I min dagpleje går jeg meget op i den motoriske udvikling, og jeg arbejder med forskellige emner inden for vores læreplaner, så det bliver sjovt at lære og udvikle sig. Jeg er derfor glad for, at være med til at starte en helt ny gruppe op. Med temaet Motorik og Bevægelse. Her mødes vi 1-2 gange om måneden, og har også nogle heldags udflugter. Herud over går vi i legestue, 1 gang hver 14 dag.

Elias Gashi
Elias Gashi

Administrativ

Inger Maj Johansen
Inger Maj Johansen

Lene Welander
Lene Welander

Leder af dagplejen

Linda Johansen
Linda Johansen

Dagplejer

Jeg har været dagplejer i 12 år, er gift & har 2 hjemmeboende børn. I min dagpleje ligger jeg vægt på omsorg & tryghed, for mig er det vigtigt at børnene er trygge ved mig & mit hjem og for mig skal dagplejen være ligesom at være der hjemme. Jeg priotere at komme ud med børnene hverdag enten ved leg i haven, legeplads besøg, ture eller besøge kollegaer, og derudover laver vi kreative indendørs aktiviteter tegne , læse , synge osv. Vi går i legestue 1 gang hver 14 dag, og det er på skippervej ved lillebæltskolen , hvor vi har dejlige lokaler og vi er der hele dagen. Her er vi sammen med mine kollegaer og deres børn og det er en god mulighed for børnene at lære de andre voksne og børn at kende.

Lone Bundgaard
Lone Bundgaard

Margrit Gunnarstein
Margrit Gunnarstein

Dagplejer

Jeg har været dagplejer siden 1998, bortset fra en pause på 2 år. Jeg er gift og har 2 voksne børn. Vi har ingen husdyr, og jeg ryger ikke. Det vigtigste for mig i min dagpleje er tryghed for børnene. At vise at jeg er glad for dem, give krammere og tage mig god tid til hvert barn. Trygge børn har det godt, og tryghed er vigtig for deres udvikling. I det daglige prøver vi på at være udenfor så meget som muligt. Jeg lægger meget stor vægt på motorik som jo er så vigtig for udvikling og indlæring. Jeg tager udgangspunkt i læreplanerne med aktiviteterne. Børnene og jeg er i legestue i Kompasset hver anden mandag i ulige uger. Her lærer børnene mange andre børn at kende. Og skal børnene i gæstepleje hos en af mine kollegaer i legestuen, så er hun et kendt ansigt. I legestuen arbejder vi ud fra en læreplan, og der vil være aktiviteter hver gang vi mødes.

Pia Havgaard Henriksen
Pia Havgaard Henriksen

TR/AMIR i dagplejen

Jeg hedder Pia Henriksen, har været ansat i dagplejen siden 1.1-2000, er valgt som Tillids-og arbejdsmiljørepræsentant i Oplandet Middelfart kommune. Jeg sidder med morgentelefonen ved sygemeldinger osv og vil være en af dem der kontakter jer Forældre om morgen i forhold til gæsteplacering. I kan også møde mig i legestuerne rundt omkring samtidig er jeg en af de ressourcepersoner, som kan komme ud og sidde ved børnene i mens jeres dagplejer er ved lægen, tandlægen, til mødes osv. Jeg kan også blive brugt, som en ekstra hånd i forhold til opstart med nye børn, hvis kollegaerne ønsker det.