BørneIntra v2.19.1

Personale info: Legestue Ejby 223
Annette Haushøj Pedersen
Annette Haushøj Pedersen

Dagplejer

Elias Gashi
Elias Gashi

Administrativ

Hanne Als Tangaa
Hanne Als Tangaa

Dagplejer

Jeg har været dagplejer siden 1/4 2015. Har inden det været, vikar i dagplejen i 7 mdr. Jeg er gift med Michael og har 2 drenge, Mathias fra 2001 og Rasmus fra 2003. Vi bor i et dejligt hus midt i Ejby, der er en skøn have med legehus og sandkasse, vi har køkkenhave og drivhus som vi passer hele sommeren. Jeg bruger meget af min fritid på at følge mine drenge når de spiller fodbold. Som dagplejer lægger jeg vægt på sundhed og motorik. Vi forsøger at komme ud i haven eller naturen dagligt. Vi synger fagtesange hver dag og leger til musik. Gennem leg og daglige rutiner, lærer børnene at respektere og drage omsorg for hinanden. Vigtigst af alt er at børnene har en tryg og nærværende hverdag. Vi er i legestue hver mandag sammen med 3 andre kolleger.

Inger Maj Johansen
Inger Maj Johansen

Lene Welander
Lene Welander

Leder af dagplejen

Lone Bundgaard
Lone Bundgaard

Pædagogisk supervisor

Pia Charlotte Gregersen
Pia Charlotte Gregersen

Dagplejer

Hej jeg hedder Pia - Jeg har været dagplejer siden 2009. Jeg har to børn, Maria er fra 1997, og Anders er fra 1994, som begge er flyttet hjemmefra. I min hverdag lægger jeg vægt på at skabe tryghed og nærhed, for at skabe de optimale rammer og udvikle børnene. Jeg mener at, trygge børn trives og udvikles bedst. Vi holder meget af sprog – motorik og udeliv, jeg har været med i grønne spiregruppen for at få inspiration til hverdagens udeliv. Vi er i heldags legestue, sammen med gruppe 223, hvor vi er 4 dagplejere, vi har legestue dag hver anden mandag i lige uger + en ekstra mandag engang i mellem. Der udover besøger vi hinanden ind i mellem, det skaber en tryghed når vi skal bruge gæstepleje. Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer – nogle gange er dagens aktiviteter planlagte, men for det meste ser vil lige, hvordan vi har det, når alle er mødt ind.

Pia Havgaard Henriksen
Pia Havgaard Henriksen

TR/AMIR i dagplejen

Jeg hedder Pia Henriksen, har været ansat i dagplejen siden 1.1-2000, er valgt som Tillids-og arbejdsmiljørepræsentant i Oplandet Middelfart kommune. Jeg sidder med morgentelefonen ved sygemeldinger osv og vil være en af dem der kontakter jer Forældre om morgen i forhold til gæsteplacering. I kan også møde mig i legestuerne rundt omkring samtidig er jeg en af de ressourcepersoner, som kan komme ud og sidde ved børnene i mens jeres dagplejer er ved lægen, tandlægen, til mødes osv. Jeg kan også blive brugt, som en ekstra hånd i forhold til opstart med nye børn, hvis kollegaerne ønsker det.