BørneIntra v2.19.1

Personale info: Legestue Middelfart 554
Bente Foged Pedersen
Bente Foged Pedersen

Dagplejer

Jeg hedder Bente Pedersen. Jeg blev ansat ved, Middelfart kommune den. 1.2-2009, som dagplejer. Jeg er fra årgang 61. Vi arbejder med de 6 læreplans temaer, i hverdagen og har delt dem ud på forskellige måneder, så vii kommer omkring dem alle, i løbet af året. I hverdagen, er vi ca ude hverdag, på små gå turer, på legepladsen sammen med de andre børn fra gruppen, ellers leger vi i haven og nogen gange ved vandet. Vi er i legestue i de lige uger. Jeg er i gruppe nr. 554.

Elias Gashi
Elias Gashi

Administrativ

Inger Maj Johansen
Inger Maj Johansen

Jytte Laursen
Jytte Laursen

Dagplejer

Adr.: Lyøvænget 2, 5500 Middelfart

Tryghed og nærværd er værdier som jeg lægger stor vægt på, så børnene kan føle sig velkomne og elsket. Jeg blev ansat i januar 1991. Privat er jeg gift med Niels Chr Riel og vi har to voksende piger og to børnebørn. Jeg giver børnene en hverdag, hvor de i vante omgivelser kan udfolde sig fysisk, socialt og kreativt. Om formiddagen mødes de med gruppens andre børn på legepladsen, boldbanen, haven, stranden, skoven eller i legestuen, hvor der leges og sociale relationer skabes. Vi gynger, spiller bold, kravler op og ned, hopper i vandpytter, så de motorisk bliver udfordret. Jeg lægger stor vægt på at give børnene en dag, som er fuld af hygge, glæde og omsorg. Jeg inddrager tiden og året i børnenes dagligdag igennem aktiviteter, danske traditioner og naturen.

Kate Egede Olsen
Kate Egede Olsen

Dagplejer

Jeg hedder Kate Egede Olsen. Jeg har været ansat som dagplejer i Middelfart Kommune siden oktober 1992. Jeg er gift med Finn og vi har 2 børn der er født i 1979. Desuden har vi 4 børnebørn. Jeg har altid været meget glad for børn og nyder at være sammen med dem hver dag. Jeg gør meget ud af at skabe en dagligdag med nærvær og tryghed for børnene. Vi er meget ude hver dag. Vi leger i haven hvor der er sandkasse med legesager og forskellige køretøjer. Desuden bruger vi de gode omgivelser, vi har her i området. F.eks. Legepladser - boldbaner - marinaen. I den forbindelse laver vi mange ting hvor vi styrker børnenes motorik. F.eks: Kravler ( op - ned ) Kravler og løber på bakker. Gynger - klatre - snurre rundt - går på line - spiller bold. Motorik indendørs f.eks: Op og ned af en skammel. Triller rundt på madras. Snurre rundt på en ergorette. Spiller bold. Jeg arbejder med læreplaner i forhold til børnene. Hver 14 dag er vi i legestue. I legestuen er der lavet en aktivitetsplan, hvor vi også arbejder med læreplanerne. Legestuen styrker også forholdet til andre voksne og børn.

Lene Welander
Lene Welander

Leder af dagplejen

Lone Bundgaard
Lone Bundgaard

Pia Havgaard Henriksen
Pia Havgaard Henriksen

TR/AMIR i dagplejen

Jeg hedder Pia Henriksen, har været ansat i dagplejen siden 1.1-2000, er valgt som Tillids-og arbejdsmiljørepræsentant i Oplandet Middelfart kommune. Jeg sidder med morgentelefonen ved sygemeldinger osv og vil være en af dem der kontakter jer Forældre om morgen i forhold til gæsteplacering. I kan også møde mig i legestuerne rundt omkring samtidig er jeg en af de ressourcepersoner, som kan komme ud og sidde ved børnene i mens jeres dagplejer er ved lægen, tandlægen, til mødes osv. Jeg kan også blive brugt, som en ekstra hånd i forhold til opstart med nye børn, hvis kollegaerne ønsker det.

Tina Niemann Hansen
Tina Niemann Hansen

Dagplejer

Adr.: Bjørnøvænget 30, 5500 Middelfart

Jeg er født i 1964 og gift med Steen (1987), vi har 3 voksne sønner og 2 børnebørn. Jeg har været dagplejer siden 1999 er oprindelig uddannet butiksassistent. Jeg er en positiv, omsogsfuld og udadvent person, der trives med de udfordringer det til tider kan give at arbejde med børn. Jeg brænder for mit job som dagplejer, det giver mig så mange dejlige timer med børnene. Mit mål i dagplejen er at skabe et positivt og trygt miljø for børnene, et sted de kan udvikle sig med alderen, føle sig velkommen og få nye venner. samtidig arbejder jeg med de 6 grund principper : barnets alsidige udvikling- social kompetence - sprog - krop og bevægelse - natur og naturfænomener - kulturelle udviklingsformer og værdier. Jeg arbejder med inklusion, og laver læreplaner begge dele er en del af Middelfart kommunes røde tråd. Hver 14 dag går jeg i legestue sammen med 4 andre kollegaer og deres børn, det er vigtigt for børnene' der lære de at være en del af en større gruppe, hvilket ruster dem til senere når de skal i børnehave. Jeg er en dagplejer der elsker at komme i naturen med mine dagplejebørn, hvilket der er rig mulighed for i det område hvor jeg bor, der er legepladser, marinaen, boldtbanerne og meget mere. Vi elsker at have madpakke med på tur om sommeren .