BørneIntra v2.19.1

Personale info: Legestue Båring
Annika Indal
Annika Indal

Dagplejer

Jeg har været dagplejer i 19 år. Jeg er gift med Johnny og vi har 3 børn. Vi har ingen dyr og ryger ikke.Vi er ude hver dag.

Elias Gashi
Elias Gashi

Administrativ

Inger Maj Johansen
Inger Maj Johansen

Lene Welander
Lene Welander

Leder af dagplejen

Lisa Maigaard
Lisa Maigaard

Dagplejer

Jeg har været dagplejer siden 1996 Jeg har 4 voksne børn og bor sammen med Jimmy. Vi har ingen husdyr, er rigtig meget ude i naturen, i alt slags vejr. Jeg er blevet godkendt af Frilufts Rådet som Grøn Spire Naturdagplejer i oktober 2014, derfor er vi meget ude i naturen, stifte kendskab til årstiderne, sår og høster, og opleve madens vej fra jord til bord. Motorik og bevægelse er en naturlig del af vores hverdag, som udvikler børnene og gør dem selvstændige. Vi er i heldagslegestue hver 14. dag hvor vi arbejder med de 6 læreplanstemaer. En gang om ugen er vi i multisalen på Båring skole til gymnastik.

Lone Bundgaard
Lone Bundgaard

Pia Havgaard Henriksen
Pia Havgaard Henriksen

TR/AMIR i dagplejen

Jeg hedder Pia Henriksen, har været ansat i dagplejen siden 1.1-2000, er valgt som Tillids-og arbejdsmiljørepræsentant i Oplandet Middelfart kommune. Jeg sidder med morgentelefonen ved sygemeldinger osv og vil være en af dem der kontakter jer Forældre om morgen i forhold til gæsteplacering. I kan også møde mig i legestuerne rundt omkring samtidig er jeg en af de ressourcepersoner, som kan komme ud og sidde ved børnene i mens jeres dagplejer er ved lægen, tandlægen, til mødes osv. Jeg kan også blive brugt, som en ekstra hånd i forhold til opstart med nye børn, hvis kollegaerne ønsker det.

Tove Simonsen
Tove Simonsen

Dagplejer