BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Chili

                                   Velkommen til Børnehuset Chili - sammen er vi stærke      

Børnehuset Chili favner de to Chili`er: Grøn Chili og Rød Chili i et samlet inkluderende børnehus. I Børnehuset Chili vægter vi barnets trivsel og samarbejdet med forældrene højt.

Børnehuset Chili er et børnehavetilbud til 8o børnehavebørn i alderen 2.10 år -skolealder ,og  et specialtilbud til 13 børn med et fysisk-og/eller fysisk handicap samt 3 pladser til børn med behov for en ekstra indsats i forhold til deres udvikling.

Vi kan fordele os i to huse og på to legepladser som vi flittigt benytter i det pædagogiske arbejde omkring børnene.