BørneIntra v2.19.1

Børnehuset Egetræet

Halvej 35592 Ejby

Tlf.: 88885465

Egetræet 2020

Skiftende billeder

Seneste nyhed...

Sådan en dejlig hverdag.

Også i en coronatid.

  Kreativitet i cykelskuret.

 

Kære forældre. 

Det er godt for børn at være børn i corona tiden.

At være dit barn, at være barn i Egetræet i coronatiden giver dit barn nye, spændende muligheder.

Her er  helt fantastiske personalenormeringer i Egetræet. Vi er stadig i grupper med 5 børn til en voksen. Det er helt fantastisk som vi får mulighed for at stimulere og hjælpe hvert enkelte barn til at udvikle sig optimalt, når vi er så mange pædagoger, også selvom vi vasker legetøjet to gange om dagen - det er der altid børn som gerne vil hjælpe med - børn og vand...  :) 

Når alle kontaktflader gøres rene til middag, er det vores service assistent, Laila, som kommer og gør det - det er ikke tid som går fra jeres børn. 

Jeres børn er fantastisk gode til at efterleve de restriktioner coronaen giver - og som forsætter -  hele tiden hjulpet kærligt på vej af den gode personalenormering vi har. En far udtrykte sig således om vores afleveringsprocedure en morgen: “hold nu op hvor er min datter bare vokset og blevet selvstændig af den her måde at aflevere hende på - jeg kan næsten ikke følge med, det går så stærkt (hendes udvikling)og er så spændende at følgge”

I min daglige gang gennem Egetræet og på legepladsen oplever jeg en masse leg, sang, livsglæde, latter, spil, venskaber, børn med glimt i øjet, livsmod, nysgerrighed og kreative løsninger, både i forhold til lege, coronarestiktioner og måder at være sammen på -og jeg oplever en masse arbejdsglæde :). 

Vi får en heldigvis en del nye børn for tiden. De køres ind som vi altid har gjort. 

Forældre til nye børn må naturligvis gerne komme ind i Egetræet - og være med på legepladsen. Vi har masser af plads så vi kan holde den fornødne afstand. Det har både børn og forældre brug for - så vi tilrettelægger hverdagen så nye forældre kan komme med ind - både af hensyn til barnet, forældrene og personalet, 

Har du brug for en samtale om dit barn, så kan vi også sagtens tage en sådan, vi  finder plads til at holde afstand. Giv os endelig besked, hvis du har brug for en samtale. 

Alle børn kommer på flere ture ud i den smukke omgivende natur - og i cykelskuret ved cykelbanen er der indrettet et “kreativt værksted” - så man kan tegne/male/være kreativ i læ for sol og blæst og stadig være udendørs. Det ser rigtig spændende ud. 

 

Som det ser ud lige nu, forsætter coronarestriktionerne på vuggestue og børnehaveområderne, så vi forsætter som vi har gjort siden genåbningen, dog er det nu tilladt for børnene at være i lidt større børnegrupper end 5, så vi er indimellem på 6-7 stykker sammen i børnehaveafdelingen, alt efter hvordan lege og venskaber udvikler sig. I vuggestuen fastholder vi de mindre grupper. 

Og vi håber vejret vil forsætte med at være så godt som hidtil - dage uden regn er nemmere, når vi er så meget udendørs....men lige vejrudsigten ser ikke alt for godt ud for næste uge...

Fællesarrangementer med jer forældre kan vi desværre stadig ikke afholde, så vores traditionsrige blomsterdage må desværre aflyses. Jeg gætter på de nuværende restriktioner på 0-6 års området varer indtil sommerferien. 

Vi fastholder vores fulde åbningstid - og afventer spændt om sommerferien bliver sampasning med børn og personale fra andre dagtilbud, med den forøgede smitterisiko det vil medføre - men det vil være en fælleskommunal beslutning hvad der sker i forhold til feriepasning. 

 

De bedste hilsener fra 

Britta Ellebæk. 

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

   

   

  HUSK, PÅ FREDAG, DEN 5. JUNI ER DET GRUNDLOVSDAG I DANMARK.

   

  DET ER EN LUKKEDAG I MIDDELFART KOMMUNES DAGTILBUD OG DERMED OGSÅ HER I EGETRÆET. 

   

  03-06-2020
 •  

   

  Se foto herunder.

   

  Sjov leg med at "åbne lågen og lukke lågen".........og det kunne se ud som om, vi nu vasker børnene på 40 graders vask i stedet for at spritte deres fingre :) og en glad dreng står  i kø, til det bliver hans tur :)

  06-05-2020
 •  

   

  Glædelig nyt til alle vuggestueforældre - og alle i andre.

   

  Vi har fået lov at få en ekstra pædagog i vuggestuen i 3 år.

  Hun skal være med at videreudvikle jeres dejlige børns læringsmiljøer.

  Hendes første to uger her i Egetræet er hun rundt på de andre afdelinger og se hvordan der arbejdes der; så i vil kunne møde hende rundt i huset.

  Hun får sin faste gang i vuggestuen fra næste mandag.

  Hun hedder Lone Lauersen og har en solid pædagogisk uddannelse og nogle videreuddannelser inde for netop småbørnsområdet.

  Det betyder der er en meget stor pædagogfaglig viden i - også ivuggestuen.

   

  02-03-2020