BørneIntra v2.19.1

Skiftende billeder

Velkommen til Børnehuset Nørre Aaby

2 matrikler med børn i alderen 0-6 år    

 

Mikkelsbro:

Ligger i Nørre Aaby, og er nabo til Nørre aaby skole og Vestfyns Hallen.

Mikkelsbro er normeret til 14 vuggestuebørn og 80 børnehave børn.

I Mikkelsbro er børnehavebørnene opdelt i 3 aldersgrupper, således at børnene har de bedste forudsætninger for at skabe gode og tætte relationer til jævnalderende kammerater. De enkelte afdelinger er indrettet med læringsrum, som danner ramme for lege og aktiviteter, hvor børnene kan blive udfordret og stimuleret i deres nærmeste udviklingszone, så ethvert barn får de bedste betingelser for at lære så meget som det kan hver dag.

 

Leder: Mette Buus Andersen.

mette.buus@middelfart.dk eller mobil: 20 27 92 49.

 

Teamkoordinator: Lone Hartmann Jensen

lone.hartmannjensen@middelfart.dk

 

 

Mikkelsbro er inddelt i 3 mindre afdelinger:

 

Afdeling Vest med vuggestuebørn (tlf. 24 61 80 08)

 

Afdeling Midt har en børnehavegruppe med de yngste børn (tlf. 24 61 80 01)

og de mellemste børnehavebørn (tlf. 24 61 80 06).

 

Afdeling Øst med de ældste børnehavebørn (tlf. 24 26 55 05).

 

 

I Børnehsuet Nørre Aaby har vi fokus på legens værdi og betydningen af mangfoldige børnefællesskaber.

Dagen igennem arbejder vi med at skabe gode læringsmiljøer såvel inde som ude på vores store, dejlige legeplads.

I læringsmiljøerne har børnene, i samspil med andre børn og nærværende voksne, mulighed for at eksperimentere, udforske og gøre erfaringer, som stimulerer ethvert barns sociale og personlige udvikling og øger glæden ved at gå i børnehave.

 

Vi vægter et godt og gensidigt samarbejde med forældrene højt, da vi mener at det danner grobund for at støtte barnets trivsel, udvikling og læring på bedst mulig vis i de tidlige og vigtige år af livet.

Seneste nyhed...

COVID-19: Øget rengøringsniveau fortsætter

COVID-19: Øget rengøringsniveau fortsætter

 

Kære forældre

 

Vi håber, at I og jeres børn er kommet godt i gang efter sommerferien. Fra vores side er det i hvert fald en fornøjelse at tage imod en masse glade børn, som kan fortælle om gode sommeroplevelser, der for en del har været lidt anderledes end de plejer.

 

På skoler og i dagtilbud er hverdagen fortsat præget af at begrænse smitten med COVID-19. Vi skal hjælpe hinanden og børnene med at holde fast i de gode vaner. Og vi skal gøre det på en måde, så alle kan være i det – og vi holder fast i det, vi er her for: læring, leg og fællesskab.

 

Ud over det vi hver især kan gøre for at holde COVID-19 på afstand, så gør vi på skoler og i dagtilbud en række ting anderledes. Blandt andet havde vi før sommerferien et betydeligt hævet rengøringsniveau – og det holder vi stadig fast ved. Ud over den almindelige rengøring, så der ser ordentligt ud, så bliver der dagligt, inden børnene møder ind, lavet såkaldt ”hygiejnerengøring” af kontaktpunkter, som mange rører ved hver dag (f.eks. lyskontakter, dørhåndtag, bordkanter etc).Afleveringssituationen er et andet eksempel på noget, vi har gjort anderledes – og som også fortsætter for at undgå at for mange børn og voksne samles i garderoberne.

 

Vi vil gerne takke for, at I som forældre og jeres børn har taget rigtig godt imod de forskellige tiltag – og at vi på den måde er sammen om at mindske smitten med COVID-19.

 

Venlig hilsen

Grete Berggren

Skole- og dagtilbudschef.

 

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag