BørneIntra v2.15

Velkommen i Kastanieborgen

Se vores videoer om livet på Kastanieborgen

Mere om Kastanieborgen

Her på hjemmesiden kan du blandt andet finde vores velkomstfolder, læringsmiljøvurdering, læreplaner og diverse politikker. Du kan også finde lækre opskrifter fra vuggesstuens ernæringsassistent og vores helt egen sang. Du har også mulighed for, at se en udsendelse der er blev lavet om os på TV2. Hvis der er noget du ikke kan finde, og som du mangler svar på er du meget velkommen til at ringe til os på 8888 5400.

God fornøjelse

Leder

Else Jacobsen

Seneste nyhed...

Læreplanstemaer 2017 i Kastanieborgen

Fra 13.marts har vi i Kastanieborgen justeret vores måde at arbejde med læreplanstemaer på. Vi har med ændreingen ønsket at forenkle og tydeliggøre læreplanstemaerne for både Jer forældre og børn.

Konkret kommer det til at betyde, at vi vil arbejde med det samme tema i hele huset i en to måneders periode. Vi håber at det kan give en fælles nysgerrighed og betyde at hele huset kommer til at summe af emnet.

Vuggestuen og Børnehaven laver som hidtil hver deres mål og aktiviteter for det aktuelle tema.

Vi kommer til at arbejde med:

Marts og april 17            – Venner rummelighed og leg             Sociale kompetencer

Maj og juni 17                - Musikprojekt                                 Kultur og sprog

August og september      - Stranden                                      Natur og naturfænomener

Oktober og november      - Kend din krop                                Krop og bevægelse

Januar og februar           - Eventyr                                        Sprog og kultur

I kan fremover finde vores mål og de aktiviteter der knytter sig til temaet for både temaugen og det efterfølgende forløb her på børneintra under ”Aktivitetsplaner”.

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Forældremøde

  i Kastanieborgen

  tirsdag d.16.maj kl. 19.00-21.30

   

  Vi inviterer hermed til forældremøde og dialog om børnenes trivsel og hverdag i Kastanieborgen.                                                                                       

  Overskriften er:                                                                               

  Børns robusthed.                   

  Vi ønsker alle glade børn med lyst og mod på livet. Hvordan kan vi hjemme og i institutionen støtte børnene i at blive robuste børn med overskud og styrke til at møde ”verden”.

  Efter et lille oplæg vil der være mulighed for dialog i grupper.

   

  Herefter er programmet:

  • Bestyrelsesformandens beretning om bestyrelsens arbejde i året der er gået
  • Valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Ét bestyrelsesmedlem og én suppleant
  • Valg af et Aktivitetsudvalg, som kan være med til at planlægge arrangementer i Kastanieborgen – f.eks. sommerfest, fællesspisning m.m.
  • Herefter vil der være information om børnenes trivsel og kommende aktiviteter på stuerne.

  På gensyn – Vi glæder os til at se Jer                              

                                                      Venlig hilsen                                

                  Personalet

                  v/ Else  

  ____________________________________________________________________Tilmelding:                                                                                       su. senest d. 11.maj

  Barnets navn:_______________________________

  Ja, vi vil gerne deltage, vi kommer antal personer__________________

  Vi kan desværre ikke deltage_______________

  Jeg ønsker at deltage i bestyrelsesarbejde________________________

  Jeg ønsker at deltage i Kastanieborgens aktivitetsudvalg__________________                            

  02-05-2017