BørneIntra v2.19.1

Båring Børnehus, - en del af Båring Børneunivers

Skiftende billeder

Velkommen til "Båring Børneunivers", som er beliggende midt i Asperup. Børneuniverset opstod i august 2013, ved en sammenlægning af Båring skole med skolefritidsordning og Båring børnehus med børnehave og vuggestue.

 

I 2011 stod børnehuset færdigudbygget som det ses i dag. August 2014 påbegyndes så renovering og udbygning af Båring skole og skolefritidsordning. Dette byggeri færdiggøres juni 2015. Efter denne gennemgribende renovering og udbygning vil såvel skole og skolefritidsordning, samt børnehuset fremstå med moderne og indbydende lokaler. Fysisk ligger hele Båring Børneunivers på samme matrikel, - men er fysisk adskilt mellem skole og børnehus.

 

At være et univers betyder bl.a. at der er fælles ledelse, fælles bestyrelse, - og at medarbejderne arbejder på tværs af enheden. Der er etableret et fælles morgenåbningstilbud, - ligesom at vi i ferieperioder, med et mindre antal fremmødte børn arbejder fælles.

 

4 små film.

I kan i disse 4 film se en realistisk beskrivelse af Båring Børneunivers, - og Båring Børnehus som er en del af universet. I den første film introduseres I til Båring Børneunivers, - og tankerne for dette. I de 3 følgende film er der lagt vægt på vores Børnehus (dagtilbud for de 0 til 6 årige). Vi håber at de enkelte film vil vise børn og forældre, hvad de vil møde her i institutionen.

 

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag