BørneIntra v2.18

Børnehuset Nørre Aaby, afd. Søstjernen

Føns Strandvej 2Føns5580 Nørre Aaby

Tlf.: 88885409

Stor institution med små enheder

Små enheder i Børnehuset Nørre Aaby/ Søstjernen- Legepladser og udearealer ”til at vokse i”

Skiftende billeder

Børnehuset Nørre Aaby: 2 matrikler med i alt 116 børn i alderen 0-6 år    

 

"Små enheder i Børnehuset Nørre Aaby

  Legepladser og udearealer ”til at vokse i”

 

Dagtilbudsleder: Mette Buus

Mette.Buus@middelfart.dk eller tlf.88885405.

 

I Søstjernen: Føns Strandvej, Føns, 5580 Nørre Aaby med vuggestuebørn (tlf.30125409) og børnehavebørn (40311544).
Teamkoordinator Benthe Bærentsen Haarder: benthe.baerentsenHaarder@middelfart.dk

 

I Mikkelsbro: Mikkelsbro 5, 5580 Nørre Aaby  er der en vuggestuegruppe og tre børnehavegrupper.

Mikkelsbro er inddelt i 3 mindre afdelinger:

 

Afdeling Vest med ca.12 vuggestuebørn (tlf.24618008) og en børnehavegruppe med de yngste børn (tlf.24618001). 

Teamkoordinator Lotte Andersen: Lotte.Andersen@middelfart.dk


Afdeling Midt med de mellemste børnehavebørn (tlf.24618006).

TeamkoordinatorVicki Lone Hartmann Jensen: Lone.Hartmannjensen@middelfart.dk


Afdeling Øst med de ældste børnehavebørn (tlf 24265505).

Teamkoordinator Lone Hartmann Jensen: Lone.Hartmannjensen@middelfart.dk


I Mikkelsbro er der i alt 6 specialpladser fordelt i de 3 afdelinger.

Mikkelsbro er nabo til Nørre Aaby skole og genbo til Vestfynshallerne. Adgang til Mikkelsbro sker fortrinsvis via Idrætsvej (fælles parkeringsplads Mikkelsbro, SFO/skole og hallerne)


I begge huse har vuggestuebørnene egne lokaler og legeplads.
Begge huse er antallet af børnehavepladser omfattet af vippeaftalen (+/- 10 %)

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

I øjeblikket ingen opslag