BørneIntra v2.19.1

Velkommen til BørneIntra i Middelfart kommune

Skiftende billeder

 

BørneIntra er en samlet informationsplatforum, hvor du som forældre kan logge ind i FamilieIntra og følge dine børns hverdag, følge med i nyheder, kalendere og øvrig information. Samtidig er BørneIntra et kommunikationsforum, der giver bedre, enklere og hurtigere kommunikation både for forældre medarbejderne og ledelse.

Derfor er det meget vigtigt at du holder dig a’jour i BørneIntra

 

Der er mulighed for oversættelse til andet sprog:
Hvis man logger på BørneIntra fra en computer, hvor browseren har andet sprog end dansk, har man nu mulighed for - via Google Translate - at få oversat teksten til andet sprog.

 

Rigtig god fornøjelse!

Seneste nyhed...

p.t. ingen nyheder

Opslagstavle...

 •  Opslagstavleikon

  Tilbud til familier med børn og unge med overvægt

  Vejer dit barn mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger? Og har din familie brug for støtte til at ændre vaner i en sundere retning?

  Her kan I få hjælp, støtte og vejledning til at stoppe barnets overvægt.

  Tilbuddet er gratis og er for familien med børn med overvægt i aldersgruppen 3 - 18 år.

  Vil I høre mere om tilbuddet eller have en tid?

  Så kontakt Sine Bovbjerg Jensen, Sundhedskonsulent på tlf. 3069 0693. Eller henvend jer via digital post - find link på www.middelfart.dk/sundhedstilbud. Her kan i også læse mere om tilbuddet.

   

  20-11-2019
 •  Opslagstavleikon

  Kære forældre

  Takster for forældrebetaling i 2020 kan læses HER

  12-11-2019
 •  Opslagstavleikon

  Ændrede opskrivningsregler vedr. dagtilbud.

  På baggrund af lovgivningen ændres Middelfart kommunes opskrivningsregler pr. 1.10.2019.

  Ændringen består i, at barnets opskrivningsdato betragtes som anciennitetsdato, og ikke barnets fødselsdato.               

  Det betyder, at den dato, hvor du skriver dit barn op, afgør dit barns anciennitet på ventelisten til en plads i dagtilbud.
   

  Opskrivninger foretaget før 1.10.2019.
  Dit barn vil automatisk få overført nuværende anciennitet, derfor skal du som forældre ikke foretage dig noget.
   

  Ændrer du behovsdatoen, beholder barnet ancienniteten.

  Ændrer/tilføjer du ønsker, beregnes denne dato som ny anciennitet.
   

  Specifikt for dagplejen.
  Ændrer/tilføjer du ønsker om specifik dagplejer, beregnes denne dato som ny anciennitet.
   

  Hvis du er tilflytter til Middelfart Kommune, kan du få overført dokumenteret anciennitet fra fraflytningskommunen.

  Hvis du flytter indenfor Middelfart Kommunes grænser, og som følge heraf ønsker en anden plads i dagtilbud, kan du også få overført dit barns anciennitet.
   

  Er dit barn allerede indmeldt og du evt. ønsker at skifte til andet dagtilbud, f.eks. til anden børnehave, kan du skrive dit barn op i Digital Pladsanvisning. Den dato barnet skrives op, vil være barnets nye anciennitetsdato. Det er muligt at stå til overflytning til ét andet dagtilbud.
   

  VIGTIGT vedr. opskrivning til børnehave
  Fra 1.10.2019 skriver Pladsanvisningen ikke længere børn på venteliste til børnehave - det skal du som forælder selv gøre. Du opfordres derfor til at skrive op til børnehave, samtidig med at du skriver op til dagpleje/vuggestue.
   

  Har du spørgsmål vedr. de ændrede opskrivningsregler kan du kontakte Pladsanvisningen.

  26-06-2019
 •  

  02-03-2019